Widerrufsrecht

                         


WYMIANY

W przypadku chęci wymiany zakupionego produktu na inny, w pierwszej kolejności konieczne będzie jego zwrócenie w terminie do 14 dni- liczonym od dnia otrzymania Produktu, z załączonym oświadczeniem zwrotu, który zawiera Formularz wymiany. Koszt odesłania Towaru do Sklepu Internetowego ponosi Klient. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: contact.boscco@gmail.com

 

ZWROTY

Do skutecznego odstąpienia od umowy, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. 

Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Sprzedawca gwarantuje całkowity zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

Wymiany i zwroty prosimy kierować na adres:

Boscco
Plac Przymierza 3/1
03-944 Warszawa